Dyškanti

Koncerty

Koncertní nabídka v roce 2012:


 • Hudba v kostele sv. Víta v Č. Krumlově kolem roku 1600 a kolem roku 1750
 • Madrigaly a canzonetty z rožmberského dvora a z kláštera Zlatá Koruna kolem 1600
 • Rosa Rosensis, scénické představení hry Jacob Cantera s hudbou kolem roku 1500
 • Hudba v chrámech rožmberských měst
 • Duchovní a světská hudba na dvoře posledních Rožmberků

V platnosti zůstává nabídka z minulých let. Programy koncertů jsou variabilní a přizpůsobují se místu konání, délce vystoupení a přání pořadatele. Proto jsou v nabídce spíše repertoárové okruhy, ze kterých lze pro jednotlivá vystoupení čerpat.

Duchovní hudba 15. až 18. století:

 • „Sezónně“ koncipované programy – staročeské roráty, adventní a vánoční písně 16. a 17. století
 • Programy věnované určitým místům – vícehlasé nešpory v Č. Krumlově a Prachaticích kolem roku 1600, hudba baroka v Č. Krumlově 1650–1750
 • Programy věnované určitým obdobím – hudba české renesance 1450–1620, od renesance k baroku (česká hudba od konce 16. do 2. poloviny 17. století)

Světská a zábavná hudba 15. až 17. století:

 • Rosa Rosensis, scénické představení hry Jacoba Cantera s hudbou kolem roku 1500
 • Italské frottoly, villanelly a madrigaly (15. a 16. století)
 • Hudba rudolfínské Prahy
 • Taneční hudba od konce 15. do začátku 17. století
 • Instrumentální sólová hudba 15. a 16. století (loutna, varhany, viola da gamba)
 • Ansámblová instrumentální hudba 15. a 16. století (cornamusy, zobcové flétny a další nástroje)
andele

tisk, přečteno 4224x

Tyto stránky používají redakční systém rs2 | Statistika