Dyškanti

Členové souboru

V souboru se během jeho historie vystřídalo asi 50 zpěváků, z nichž někteří v něm zanechali nesmazatelnou stopu. Ze zakládajících členů to byli nebo jsou například Jitka Matěnová, Libuše Vondráčková, Olga Reichlová, Michal Foršt, Jiří Janoušek nebo Stanislav Předota, ze kterého vyrostla uznávaná osobnost mezi domácími interprety staré hudby (člen souborů Schola Gregoriana Pragensis, Musica Antiqua Praha aj., více na www.predota.cz) a který se také po řadu let jako host často do svého mateřského souboru vracel. Brzy po nich přišli další opory jako Jana Vyjídáčková, Petra Vojtová, Rut Budínová a Jana Zvoňárová a předrevoluční éru ještě stihli Daniel Bína a Milan Zíka. Po roce 1990 přišli Vladimír Jantač, Milan Volf a Michaela Korychová. Z těch, kteří se objevili po roce 2000, jmenujme „dvorního filologa“ Jakuba Šimka, Daniela Matějku, Jarmilu Bachovou, Michaela Tröstla. Jména dalších se objevují v níže uvedených každoročně aktualizovaných seznamech. Významnou novinkou se stalo využívání historických nástrojů. Od roku 2008 se podařilo na několik let vytvořit dechový soubor ze čtyř cornamus, což byly dvojplátkové nástroje se vzdušnicí podobné známějším krumhornům, ale s jemnějším zvukem. V soupisu nástrojů hudebního souboru posledních Rožmberků ze začátku 17. století se vyskytují pod názvem „krumperny rovné“.

Většina ostatních se v souboru zdržela jen kratší dobu. Někteří z nich se vypracovali v osobnosti v oboru interpretace staré hudby, například Irena Troupová nebo Blažena Pecháčková. Z paměti se nevytratili ještě někteří další, například Jiří Pelikán, Tomáš Kuthan, Dina Šnejdarová, Milan Volf, Pavel Chrášťanský, Marta Vacková, Radek Švec, Terezie Nollová, Jarmila Bachová nebo Barbora Suchá.

V minulosti Dyškanti často spolupracovali se souborem zobcových fléten Harmonia vedeným Janem Matouškem.

Od jara 2024 vystupujeme v tomto složení :

 • Soprán: Michaela Korychová, Martina Stecherová, Ivana Šmardová (MD), Jana Vávrová
 • Alt: Marie Pažoutová, Anna Voříšková
 • Tenor: Přemysl Filous, Martin Horyna, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Pavel Vrzal
 • Varhany: M. Horyna

V roce 2023 vystupujeme v tomto složení :

 • Soprán: Ivana Čížková, Michaela Korychová, Martina Stecherová, Jana Vávrová (MD)
 • Alt: Ludmila Dvořáková (MD), Marie Pažoutová, Anna Voříšková
 • Tenor: Přemysl Filous, Martin Horyna, Roman Matoušek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra
 • Varhany: M. Horyna

Od října 2022 vystupujeme v tomto složení :

 • Soprán: Ivana Čížková, Michaela Korychová, Martina Stecherová, Jana Vávrová
 • Alt: Ludmila Dvořáková (MD), Marie Pažoutová, Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Maksim Maksimovich, Roman Matoušek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra
 • Varhany: M. Horyna

V roce 2022 vystupujeme v tomto složení :

 • Soprán: Ivana Čížková, Michaela Korychová, Jana Vávrová
 • Alt: Ludmila Dvořáková (MD), Marie Pažoutová, Zuzana Vilhelmová, Anna Voříšková (MD)
 • Tenor: Martin Horyna, Maksim Maksimovich, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra
 • Varhany: M. Horyna

V letech 2019 a 2021 jsme vystupovali v tomto složení :

 • Soprán: Ivana Čížková, Michaela Korychová, Jana Vávrová (MD)
 • Alt: Ludmila Dvořáková (MD), Lucie Kolářová, Anna Voříšková (MD od léta 2020)
 • Tenor: Martin Horyna, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra
 • Varhany: M. Horyna

V letech 2017 a 2018 jsme vystupovali v tomto složení :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Vávrová, Ivana Čížková
 • Alt: Ludmila Dvořáková (MD), Lucie Kolářová, Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra
 • Varhany: L. Dvořáková, M. Horyna

V letech 2015 a 2016 jsme až na výjimky vystupovali pouze ve vokálním obsazení :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Masopustová, Jana Mikulášová
 • Alt: Ludmila Dvořáková, Lucie Kolářová, Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba

Stabilní členové souboru na začátku roku 2014 :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Masopustová, Jana Mikulášová
 • Alt: Lucie Kolářová, Anna Voříšková (MD)
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra

 • Irena Fialová – viola da braccio
 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, altová cornamusa
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa (studium v zahraničí)
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa
 • Jan Podroužek – loutna

Stabilní členové souboru v roce 2013 :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Masopustová, Jana Mikulášová
 • Alt: Lucie Kolářová, Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra

 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, altová cornamusa
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa

Stabilní členové souboru v roce 2012 :

 • Soprán: Anna Ehrlichová, Michaela Korychová, Jana Mikulášová
 • Alt: Lucie Kolářová, Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra

 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, altová cornamusa
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa

Stabilní členové souboru v roce 2011 :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Mikulášová
 • Mezzosoprán: Anna Voříšková (příležitostně – rodičovské povinnosti)
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, Jiří Tröstl
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra

 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, altová cornamusa
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa

Složení souboru od března 2010 :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Mikulášová
 • Mezzosoprán: Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, příležitostně Jakub Šimek
 • Bas: Vladimír Jantač, Jan Marek, Tomáš Vávra

 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, altová cornamusa
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa

Složení souboru od března 2009 :

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Mikulášová
 • Alt: Lucie Ochozková, Anna Voříšková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek, příležitostně Jakub Šimek
 • Bas: Vladimír Jantač, Michael Tröstl, Tomáš Vávra

 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, altová cornamusa
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa

Složení souboru na jaře 2008 (ne vždy soubor vystupuje v plném obsazení, některé programy jsou čistě vokální):

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Mikulášová, Jana Zvoňárová
 • Alt: Lucie Kolářová, Lucie Ochozková
 • Tenor: Martin Horyna, Vít Podroužek
 • Bas: Vladimír Jantač, Michael Tröstl

 • Irena Fialová – tenorová viola da gamba, viola da braccio, housle
 • Martin Horyna – varhanní stolní pozitiv, loutna, tenorová viola da gamba, altová cornamusa
 • Lucie Kolářová – zobcové flétny
 • Vladimír Jantač – varhanní stolní pozitiv
 • Vít Podroužek – altová cornamusa
 • Vojtěch Podroužek – diskantová cornamusa
 • Pavla Schwarzová – basová viola da gamba
 • Michael Tröstl – bicí nástroje
 • Martin Voříšek – zobcové flétny, tenorová cornamusa

V říjnu 2006 se souboru podařilo natočit CD s repertoárem Prachatického kancionálu. Vydání se uskutečnilo v roce 2013.

Nahrávali jsme ve složení:

 • Soprán: Michaela Korychová, Jana Mikulášová
 • Alt: Lucie Kolářová
 • Tenor: Stanislav Předota, Jakub Šimek
 • Bas: Vladimír Jantač, Michael Tröstl
 • Varhanní stolní pozitiv, dirigent: Martin Horyna
Březen 2006

Foto z března 2006, zleva: Stanislav Předota, Martin Horyna, Jakub Šimek, Barbora Suchá, Michael Tröstl, Olga Reichlová, Vladimír Jantač, Michaela Korychová, Daniel Matějka, Jana Zvoňárová.

tisk, přečteno 7428x

Tyto stránky používají redakční systém rs2 | Statistika