Dyškanti

Vedoucí souboru Martin Horyna

Vedoucí souboru Dyškanti PhDr. Martin Horyna, Ph.D., vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1980 – 2000 pracoval v hudebním oddělení Státní vědecké knihovny České Budějovice a od roku 2000 vyučuje hudební teorii a dějiny hudby na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Od středoškolských let se věnuje výzkumu staré české hudby, je autorem řady odborných studií a edic staré hudby a hudební teorie. Publikuje doma i v zahraničí.

Aktivní provozování a popularizování staré hudby považuje za přirozenou součást své hudebně historické práce. V roce 1982 založil vokální soubor Dyškanti. Během více než dvaceti let společného objevování živé podoby hudby, která čekala na své probuzení celá staletí, získal nenahraditelné zkušenosti, které ho vedou k hlubšímu pochopení zvláštností hudby, kterou nám naši předkové zanechali.

V souboru hraje na varhany, renesanční loutnu, violu da gamba a cornamusu.

vedouci

Martin Horyna

Martin Horyna je autorem těchto edic:

  • Adam Michna z Otradovic: Loutna česká (1653), České Budějovice 1984
loutna
  • Ondřej Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova (1579), Praha, Supraphon 1989
bicinia
  • 22 vícehlasých hymnů z rukopisu Kaplanské knihovny v Českém Krumlově č. 9, České Budějovice, Státní vědecká knihovna 2000 *
hymni
  • Jan Trojan Turnovský (asi 1550–1606): Opera musica, České Budějovice, Jihočeská univerzita 2002 **
turnovsky
  • Heinrich Isaac (ca 1450–1517): Missa Presulem ephebeatum, Praha, Národní knihovna 2002 ***
isaac
  • Wenceslaus Philomathes: Musicorum libri quattuor / Čtyři knihy o hudbě (1512), Praha, Koniasch Latin Press 2003 
philomathes
  • Ad noticiam iam musice artis intrare volentibus, Christo igitur Domino moduracionibus psallere volentibus – Dva středověké chorální traktáty z klášterní knihovny ve Vyšším Brodě, Praha, Koniasch Latin Press 2005 
adnoticiam
  • Prachatický kancionál (1610), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2005 **
prachatice
  • Officium in Nativitate Domini, Praha, Národní knihovna 2009 ***
Officium in Nativitate Domini

Publikace je možné objednat na těchto adresách:

* sykorova@cbvk.cz

** prodejna.skript@jcu.cz

*** maria.braunova@nkp.cz

koniasch@quick.cz

tisk, přečteno 6131x

Tyto stránky používají redakční systém rs2 | Statistika