Dyškanti

Ukázky z repertoáru ve formátu MP3

Ukázky živě nahrané hudby z premiéry představení Rosa Rosensis, které Dyškanti uvedli 16. 6. 2010 v Zrcadlovém sále Státního hradu a zámku Český Krumlov:

Johannes Stokhem (1445–1487): Brunette (1,1 MB)

Bartolomeo Tromboncino (asi 1470–1535): Gli e pur (1,8 MB)

Bartolomeo Tromboncino (asi 1470–1535): Amor che fai (1,6 MB)

Anonym: Ma seule dame (hraní na kukačky) (1,0 MB)

Anonym: L'ultimo di di maggio (1,8 MB)

Marchetto Cara (asi 1475–1525): Fugga pur (2,0 MB)

Bartolomeo Tromboncino (asi 1470–1535): Nell foco tremo (2,7 MB)

Anonym: Cresce e discresce il mar (1,5 MB)

Anonym: La Lavendara (1,3 MB)


Vokální skladby z Prachatického kancionálu, 1610 (viz edice Martina Horyny). Ukázky nahrál Jiří Churáček, Jc-Audio. Uvedené skladby budou součástí CD „Prachatický kancionál“, které připravujeme.

Te Deum laudamus (1,2 MB)

Máme v Pána Boha věřiti (1,0 MB)

Duch Páně svou svatou milostí (1,1 MB)

Zpívajte Pánu píseň novou (falsobordone L. Viadana) (1,2 MB)

Tvář laskavou obrať (1,4 MB)

Ježíši, věčný Bože (0,9 MB)

Stvořitel nebe i země (1,5 MB)

Nyní propouštíš služebníka svého (L. Viadana) (1,1 MB)

Christe, qui lux es et dies (1,2 MB)


Starší ukázky:

Jan Trojan Turnovský: Vstalť jest z mrtvých (1,9 MB)

Jacob Obrecht (c. 1450–1505): Precantibus diva (2,1 MB)

Náš milý svatý Václave (1,5 MB)

Fit porta Christi pervia (0,6 MB)

Jacob Handl-Gallus (1550–1591): Archipoeta facit versus (1,0 MB)

Jacob Handl-Gallus (1550–1591): Libertas animi (1,0 MB)

Jacob Handl-Gallus (1550–1591): En ego campana (1,0 MB)

dvaandele

tisk, přečteno 5056x

Tyto stránky používají redakční systém rs2 | Statistika