Dyškanti

Jakub Šimek

Jakub Šimek

Jakub Šimek (* 1980) vystudoval germanistiku a filosofii se zaměřením na středověk na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2001–2006). Ve školním roce 2006/2007 působil jako pedagog na Townshend International School v Hluboké nad Vltavou, kde vyučoval německý jazyk a literaturu pro rodilé mluvčí a němčinu jako cizí jazyk. V letech 2007–2010 pracoval na své doktorské práci v oboru germanistické medievistiky (téma: „Die Acht Seligkeiten des Prager Predigers Heinrich von St. Gallen“) pod vedením profesora Fritze Petera Knappa na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. V letech 2007–2009 byl stipendistou nadace Hanns-Seidel-Stiftung, v roce 2010 obdržel půlroční stipendium heidelberské Graduiertenakademie a tříměsíční stipendium nadace Dorothee-Wilms-Stiftung. Doktorské studium úspěšně zakončil v roce 2011 (s hodnocením „summa cum laude“). Zabývá se rovněž překlady z latiny a texty z dějin zahradního umění (viz publikace). V současnosti připravuje komentovaný překlad desáté knihy Columellovy (1. st. po Kr.) zemědělské encyklopedie, komentovaný překlad dramatické básně Rosa rosensis o původu jihočeských Rožmberků od nizozemského humanisty Jacoba Cantera a překlad básně „Terpnotes …“ (vyšla v roce 1600) věnované autorem Johannem Brachmannem Petru Vokovi z Rožmberka. (Posledně jmenované dílo obsahuje cenný popis renesanční novoměstské zahrady v Českém Krumlově z doby krátce před prodejem panství císaři Rudolfu II.) V souboru zpívá tenor a hraje na housle, vystupuje však v posledních letech jen nepravidelně. Od roku 2006 se rovněž stará o webové stránky souboru.

Publikace:

Walahfrid Strabo. De cultura hortorum = O zahradnictví. Překlad, úvod a komentář Jakub Šimek. Uherský Brod : Florart, 2005 (Fontes hortorum 1).

Walahfrid Strabo. De cultura hortorum

Šimek, Jakub. Zahradní umění Piera de' Crescenzi : Osmá kniha zemědělské encyklopedie Ruralia commoda z let 1304–1309 (původní text a překlad). Uherský Brod : Florart, 2007 (Fontes hortorum 2).

Zahradní umění Piera de' Crescenzi

Pro elektronickou poštu použijte prosím webový formulář a zvolte Jakuba Šimka jako adresáta vzkazu.

tisk, přečteno 3287x

Tyto stránky používají redakční systém rs2 | Statistika