Dyškanti

Aktuality v roce 2024

Bude v roce 2024

čtvrtek 27.6., 19.00, Jindřichův Hradec, Zámecký rondel, Madrigaly rožmberského dvora

Bylo v roce 2024

pátek 5.1.2024, 18.00; České Budějovice, kostel Svaté Rodiny, tříkrálový koncert, děkujeme za plný kostel!

pondělí 4.3.2024, 19.30, České Budějovice, kostel Svaté Rodiny, postní koncert s hudbou 16. století

úterý 9. dubna 2024, 18.00, Český Krumlov, gotický sál Prelatury, Hudba renesance a baroka v Českém Krumlově

pátek 7.6.2024, v 18.00, České Budějovice, klášterní kostel Narození PM, Noc kostelů

Bylo v roce 2023

pátek 6.1.2023, 19.00, České Budějovice, kostel Sv. Rodiny, tříkrálový koncert, děkujeme za plný kostel!

čtvrtek 30.3.2023, v 18.30, České Budějovice, kostel Sv. Rodiny, postní koncert s hudbou 15.-17. století

pátek 12.5.2023, v 17.30, Vídeň, česká ambasáda, koncert pro krajany

pátek 2.6.2023, v 18.30, České Budějovice, klášterní kostel Narození PM, Noc kostelů

středa 5.7.2023, v 19.30, Český Krumlov, Zrcadlový sál zámku, Madrigaly rožmberského dvora, Festival komorní hudby

sobota 7.10.2023, 17.00, České Budějovice, kostel Sv. Rodiny, Charles Luython (1557/8–1620): Popularis anni iubilus, Praha 1587, Koncert hudby doby Rudolfa II. s komentářem a živou nahrávkou pro Filosofický ústav AV ČR, nahrávka je zveřejněna na stránkách FÚ AV ČR, též na https://www.youtube.com/watch?…

neděle 5.11.2023, 18.00, Praha, Vlašská kaple Klementina, Blahoslavův seznam, koncert k výročí narození Jana Blahoslava (1523–1571).

neděle 17.12.,17.00, Lásenice, kaple, adventní koncert

neděle 24.12., 22.00, „půlnoční“ s hudbou 16.-18. stol., Č. Budějovice, klášterní kostel

Bylo v roce 2022

čtvrtek 6.1.2022, 18.30, České Budějovice, kostel Sv. Rodiny, „tříkrálový koncert s hudbou 15.-17. století“. Děkujeme za plný kostel!

čtvrtek 17.3., 18.30, České Budějovice, kostel Sv. Rodiny, postní koncert s hudbou 15.-17. století

čtvrtek 31.3., Praha, Konference CČSH k výročí narození J. A. Komenského, Písně z amsterodamského kancionálu (1659).

pátek 10.6.2022, 18.00 hod., Noc kostelů, České Budějovice, klášterní kostel (piaristické náměstí), duchovní hudba renesance a baroka.

sobota 9.7.2022, 18.00 hod., Strážiště (o. Plzeň-sever), kostel sv. Martina, festival Letní koncerty – Kralovicko, Duchovní hudba české renesance a baroka.

pátek 2.9.2022, 18.00 hod., Zátoň, kostel sv. Jana Křtitele, slavnostní koncert k dokončení restaurování kostela

pátek 21.10.2022, 18.00 hod., Český Krumlov, zámek, koncert pro účastníky konference Kanadské dny.

pátek 25.11., 19.00, Praha-Kampa, kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, festival Hudba zemí Koruny české, Kodex Speciálník a hudba v Čechách kolem roku 1500

středa 14.12., 19.00, Svatá Hora u Příbrami, bazilika Nanebevzetí P. Marie, adventní koncert

pátek 16.12., 18.00, Třeboň, zámek, adventní koncert

neděle 18.12., 15.00, Vodňany, kostel Narození Panny Marie, adventní koncert s připomenutím výročí mistra Jana Campana Vodňanského (1572–1622).

sobota 24.12., 22.00, České Budějovice, klášterní kostel, půlnoční s hudbou baroka.

Bylo v roce 2021:

pátek 28.5., 18 hod., České Budějovice, klášterní kostel, Noc kostelů, duchovní hudba 15. a 16. století

pátek 2.7., 21 hod., Český Krumlov, klášter, Festival komorní hudby, Josquin Desprez a hudba jeho doby

sobota 31.7., 20 hod., Kratochvíle, zámecká zahrada, Hradozámecká noc, hudba renesance

čtvrtek 26.8., 17 hod., Kuks, refektář hospitálu, Theatrum Kuks, Kryštof Harant a hudba bouřlivé doby 1580–1630

sobota 20.11., Praha, Michle, kostel Narození P. Marie, 17.30 mše s hudbou 16. stol, 18.15 koncert „Kryštof Harant a hudba bouřlivé doby 1580–1630“, v rámci Svatováclavských slavností, ve 20 hod. večer na střeše Lucerny s italskými madrigaly a stránkami z cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (vybral a četl Ondřej Šmíd).

pátek 26.11., 20.00, Praha, Kostel sv. Jana Křtitele na Kampě, Festival Hudba zemí Koruny české, „Od nejstarších památek české hudby k hudbě doby Kryštofa Haranta“

neděle 28.11., 15.30, Velké Meziříčí, kostel, adventní koncert, Vícehlasé roráty 16. století

Bylo v roce 2020:

6.1. 2020, Č. Budějovice, kostel Sv. Rodiny, Tříkrálový benefiční koncert

12.1. 2020, Kvítkovice, kaple, koncert na závěr vánoční doby

11.6. 2020, Prachatice, kostel sv. Petra a Pavla, Duchovní hudba v Čechách v 16. a 17. století

12.6. 2020, Bílá Hůrka, kostel sv. Štěpána, Noc kostelů

11.7. 2020, Český Krumlov, klášter, Středověká varhanní hudba z Národního muzea v Praze a duchovní zpěvy v Českém království ve 14. a 15. století, 22. festival staré hudby.

30.7. 2020, Praha, arcibiskupský palác, Hudba rudolfínské Prahy, v rámci konference věnované skladateli Ch. Luytonovi (+1620)

2.8. 2020, Praha, katedrála sv. Víta, mše sv. s hudbou skladatele Charlese Luytona (+1620)

12.9. 2020, Slaný, kostel sv. Gotharda, Hudba rudolfínské Prahy, koncert k výročí Bitvy na Bílé Hoře

21.9. 2020, Chelčice, kostel sv. Martina, polední koncert na Dnech Petra Chelčického

Bylo v roce 2019:

28.3., Č. Budějovice, kostel P. Marie Růžencové, Postní koncert, benefice

21.4., Zátoň, kostel, velikonoční koncert

17.5., Praha, České muzeum hudby, prezentace nálezu a edice středověké varhanní hudby

24.5., Noc kostelů – 18.00 České Velenice, 19.30 Suchdol na Lužnicí

22.6., BRD, Passau, St. Matthäus Kirche, koncert v rámci pasovského festivalu „Europäische Wochen – Festspiele Passau“

24.8., Kuks, festival Theatrum Kuks, koncert s hudbou 16. a 17. století

6.10., Praha, Chodov, kostel sv. Františka z Assisi, „Hudební alchymisté císaře Rudolfa II.“,

11.10., Praha, Kampa, kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, Festival Hudba zemí koruny české – Codex Franus, program „Stará a nová hudba ve Franusově kancionálu“

15.12., 17.00, Lásenice, kostel, adventní koncert

Bylo v roce 2018:

1.4., 19.30, Třeboň, zámek, Schwarzenberský sál, velikonoční koncert

1.5., 18.00, Borovany, zámecký sál, milostné písně pozdní renesance

15.5. 17.00, spoluúčast na koncertu PF JU k 70. výročí Pedagogické fakulty, Č. Budějovice, Jeremiášova síň

16.5., 19.00, Strakonice, kostel sv. Markéty, Svatojánský koncert

25.5. 20.00, Noc kostelů, ČB, Klášterní kostel

8.9., 18 hod., Děčín, zámek, kaple sv. Jiří, Hudba rané reformace a naše země

23.9., 11 hod., Český Krumlov, klášterní kostel, Heinrich Schütz: Cantiones sacrae (1625) a neznámé českosaské hudební vztahy za Třicetileté války

14.10., 17.30, Praha, HAMU, Malostranské nám., Jistebnický kancionál a česká hudba mezi lucemburskou dobou a reformací, Festival Hudba zemí Koruny české

2.12., 15 hod., Praha-Dejvice, kostel sv. Matěje, adventní koncert s hudbou skladatelů rudolfínské Prahy

2.12., 18.30, Praha, Vlašská kaple, adventní koncert s hudbou skladatelů rudolfínské Prahy

22.12., 18 hod., Větřní, kostel sv. Jana Nepomuckého, adventní koncert

Bylo v roce 2017:

2.7.2017, 17.00, Český Krumlov, klášterní kostel, Festival komorní hudby

5.7.2017, 19.00, Soběslav, Setkání s hudbou

27.9. a 28.9. Národní svatováclavské pouti v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi, dva koncerty s hudbou doby Karla IV. a Rudolfa II.

10.12., 16.00, České Budějovice, kostel Sv. Rodiny, adventní koncert z hudby 16. století (staročeské roráty, adventní moteta a písně…)

Bylo v roce 2016:

sobota 24. 12., 22.00, „půlnoční“ mše sv., České Budějovice, kostel Obětování P. Marie (klášter, Piaristické nám.), členové souboru zazpívají v rámci liturgie vánoční hudbu z poloviny 18. století: Anonym: Missa brevis pastoralis, Anonym: pastorela Eja, laeti, properemus, G. Reutter: moteto Pastores, cito volate!

pondělí 12. prosince 2016, 17.00, Praha, Muzeum hl. města Prahy, Týnská ulička, Dům U Zlatého prstenu, vernisáž výstavy pražského urbanismu v době Karla IV.

pátek 2. prosince 2016, 18.00, Č. Budějovice, kostel sv. Rodiny, adventní koncert

úterý 29. listopadu 2016, Praha, klášter a kostel sv. Jiljí, 17.00 přednáška a koncert (hudba doby Karla IV.), 18.30 mše sv.

středa 9. listopadu 2016, 18.30 hod., Tábor, Gotická síň staré táborské radnice, Od Karla IV. k Janu Husovi a hudbě české reformace

neděle 15. května 2016, 19.00, Č. Budějovice, Růženecký kostel, Benefiční koncert pro Ugandu, na programu Hudba doby Karla IV. a Rudolfa II. – Karel IV. se narodil 14.5.1316!!!

neděle 29. května 2016, 15.00, Praha, kostel sv. Václava na Zderaze, slavnostní bohoslužba k výročí upálení Jeronýma Pražského, v přímém přenosu na ČT2!!!

pátek 3. června 2016, 19.00, Kouřim, kostel sv. Štěpána, koncert k výročí narození humanisty Matouše Collina z Chotěřiny (nar. 1516 v Kouřimi)

čtvrtek 9. června 2016, 19.00, Prachatice, kostel sv. Jakuba, koncert v rámci Dnů duchovní hudby

pátek 10. června 2016, ca 20.00, Č. Budějovice, klášterní kostel, Noc kostelů

úterý 26. července 2016, 19.00, Protivín, kaple sv. Anny

V červnu 2015 jsme natočili poslední z řady nahrávek pro Český rozhlas, se kterými se posluchači mohou setkat v cyklu „Liturgický rok v hudbě 15. a 16. století“, který vysílá stanice Vltava vždy v neděli a ve vybrané svátky od 7.00 do 7.35 hodin ráno. Poslední díl se vysílal 22.11.2015. Odvysílané pořady je možné najít v archivu na webu Českého rozhlasu.

Malé jubileum – od prvního veřejného vystoupení Dyškantů uplynulo 33 let (10. května 1983 v Praze v Muzeu Antonína Dvořáka).

29.1.2013 soubor vystoupil v pražském kostele sv. Šimona a Judy s programem „Duchovní hudba na rožmberském dvoře“ (v rámci cyklu koncertů staré hudby pořádal FOK), koncert byl slušně navštíven a výkon souboru odměněn dlouhým potleskem.

Vystoupení v roce 2012:

V roce 2012 soubor Dyškanti nastudoval dva nové programy, jejichž premiéry zachytila živá nahrávka Českého rozhlasu.

První pořad nesl titul Hudba v kostele sv. Víta v Českém Krumlově kolem roku 1600 a kolem roku 1750. Jeho premiéra úspěšně proběhla za hojné účasti publika v neděli 17. června v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Nahrávka Českého rozhlasu zastihla soubor v dobré formě a zazněla 20.1.2013 ve vysílání stanice Vltava v nedělní řadě „Duchovní hudba“ (lze ji nalézt ve zvukovém archivu ČR). Na programu byly souborem dosud neuvedené liturgické skladby z pramenů dochovaných v Č. Krumlově (autoři Ludwig Senfl, Jachet de Mantua, Balthasar Resinarius, Orlando di Lasso, Georg Reutter).

Druhá letošní premiéra se konala v úterý 28. srpna v rámci Královského hudebního festivalu ve Zlaté Koruně. Pořad byl věnován světské hudbě, která zněla na dvoře posledních Rožmberků a ve Zlatokorunském klášteře v době opata Melchiora Hölderleho (+1608). Jak Rožmberkové, tak Hölderle vlastnili rozsáhlé sbírky dobové tištěné produkce italských madrigalů a canzonett a tento repertoár lze zčásti podle dochovaných inventářů rekonstruovat. Na programu byly skladby těchto autorů: A. Orologio, J. Regnart, H. L. Hassler, G. Ferretti, G. Conversi… Záznam bude vysílán na Vltavě v řadě „Musica antiqua“.

Oba pořady navazují na loňský Rožmberský rok a byly realizovány s podporou jihočeského krajského úřadu.

Další veřejná vystoupení souboru:

sobota 1.9., 17 hod., Zátoň, kostel

neděle 2.9., 19 hod., Brandýs nad Labem, zámek, pořad „Caesar vive!“ k poctě císaře Rudolfa II.

Podrobnější informace o nabídce souboru k Rožmberskému roku 2011 (PDF)

««« Předchozí text: Rosa Rosensis Následující text: 2 CD na trhu! »»»

17. 6. 2010 Čt 18.27 | Pozvánky | trvalý odkaz | tisk | 13023x

Tyto stránky používají redakční systém rs2 | Statistika